ท่านวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ นายกเทศมนตรีตำบลสตึก ร่วมงานแถลงข่าวแข่งเรือปลอดเหล้า ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ Thai PBS
16/09/2558
การพัฒนา และความเจริญก้าวหน้า ทั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหนทาง การพัฒนาและขยายชุมชนให้น่าอยู่ แม้แต่ในซอกซอย เรายึดมั่น และเข้าถึงประชาชน เทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
14/08/2558
บ้านเมืองก้าวหน้า ร่วมอยู่ ร่วมพัฒนา ร่วมรักษา เพื่อลูกหลานของเรา
31/05/2558
สาระน่ารู้ (พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๐) ที่หยิบยกมาบางส่วนที่อ่านและเข้าใจง่าย เพราะปัจจุบันมีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในการฟ้องร้อง เป็นคดีความ ถึงการลงข้อมูลผ่านเวปไซต์ต่างๆ ที่ใช้กันทั่วไปในยุคนี้อย่างเปิดเผย แต่มีข้อควรระวังมากมาย อ่าน ทำความเข้าใจ
29/05/2558
สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ อาเซียนสำหรับเด็ก และ ภาษาอาเซียนน่ารู้ กองการศึกษาเทศบาลตำบลสตึก ตำบลสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
19/05/2558
วันแรกของการรับสมัครเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ มีผู้ปกครองและเด็กๆ เข้ามาเขียนใบสมัครกันอย่างต่อเนื่อง เทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับคะ
11/05/2558
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ รับสมัครนักเรียนอายุระหว่าง 3-4 ปี ที่มีชื่อ ที่อยู่ และทะเบียนบ้านในเขตติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน รับบสมัครตั้งแต่วันที่ 11-20 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น.- 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์
08/05/2558
ท่าน สส.รังสิกร ทิมาตฤกะ ท่านนายกวิมลนันท์ ทิมาตฤกะ และคณะ ได้รับเกียรติต้อนรับท่าน พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา ด้วยความยินดียิ่ง
07/05/2558
กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558
06/05/2558
เชิญชวนเที่ยวงานฉลองเจ้าพ่อวังกรูด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-5 เดือนเมษายน 2558
27/03/2558